ترامپ با وجود محکومیت قضایی می تواند در انتخابات شرکت کند/ سیستم قضایی آمریکا فرد بالای 75 سال را با این اتهامات زندانی نمی کند
مجلسی گفت:با وجود ماهیت اتهامات ترامپ که در بیشتر فرهنگ ها حتی در آمریکا بی آبرویی به شما می آید اما جریان نامزدی او در انتخابات باز است و او می تواند از را دهندگان رای بگیرد.