۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
روزنامه ستاره صبح آرشیو
  • ۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
  •  - شماره: 
  • 2309
سرمقاله آرشیو
  • فقر، نداری، مشکلات زندگی افراد جامعه به‌ویژه افراد «میان‌سال» و «کهن‌سال» که سردی و گرمی روزگار را چشیده‌اند، نگران، ناراحت و آنان را وادار به کنش سیاسی می‌کند.