خبر خوش برای گندمکاران و مردم
هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با ستاره صبح ضمن اعلام یک خبر خوش برای مردم و گندمکاران گفت: پیش بینی ها نشان می دهد امسال در تولید گندم خودکفا خواهیم شد. ولی برای خسته نباشید به کشاورزان دستمان خالی است و خبری خوشی که بتواند گندمکاران را خوشحال کند وجود ندارد.