مطالبات گندمکاران چه زمانی پرداخت می شود؟
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره آمار خرید گندم تا امروز گفت: از ۱۰ فروردین تا امروز حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم به ارزش ریالی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) از گندم‌گاران خریداری شده؛ اما ریالی پرداخت نشده است.