انتخابات 15 تیر نه برای بیان خواسته‌ها، بلکه برای اعلام ناخواسته‌هاست
داود سوری، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، فرهاد نیلی و مسعود نیلی پنج اقتصادانانی هستند که در بیانیه‌ای به تحلیل انتخابات 8 تیر پرداختند و دیدگاه خود را درباره انتخابات 15 تیر مطرح کردند.