تحریم نباید بهانه ای برای زیر پا گذاشتن قانون شود
مطلع شدم حسن خجسته‌ مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشته: "میادین شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه خوش، دارای سرمایه ‌گذار خارجی هستند و ارزش سرمایه گذاری خارجی آن 4.8 میلیارد دلار است." مدیر عامل شرکت نفت در این اظهار نظر اعلام کرده که با کشور های مختلفی قرار داد نفتی امضا کرده و یا در حال مذاکره برای امضای قرار داد های جدید نفتی هستند.