سیر تا پیاز تتلو از زبان عمویش از کودکی تا حال
او تتلو را در جمع خانوادگی‌شان شخصی خجالتی دیده و تغییرش به یک آدم پرخاشگر برایش جای سوال دارد. آقای مقصودلو تتلو را تحت تاثیر دوستان بد و مواد مخدر می‌داند. او هم‌چنین به تقارن اخبار تتلو و توماج صالحی اشاره کرد و قیاس مردم از این دو خواننده را بی‌ربط می‌دانست.