ستاره صبح: «دنیل کانمن» روانشناس آمریکایی است که سال 2002 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. او کتابی منتشر کرد که در آن به زبان ساده نتایج این تحقیقات را ارائه کرده است. عنوان کتاب «تفکر سریع و آهسته» است که در نوامبر 2011 منتشر شد و توسط محمد طبیبیان، اقتصاددان به فارسی برگردانده شده است. نوشتار پیش رو بخش‌های مهم این کتاب را در ادامه می‌خوانید: