چین و روسیه به دنبال فرصت برای به چالش کشیدن واشنگتن هستند/ سفررئیس‌جمهور چین به ایالات متحده برای حل و فصل اختلافات با واشنگتن بود
مدیرکل پیشین شرق‌آسیای وزارت خارجه گفت: شرق‌آسیا در سال جدید کانون رشد و جنب و جوش اقتصادی و تکنولوژی خواهد بود، چراکه این منطقه را باید یک کلونی اقتصادی رو به رشد دانست و آمریکا و چین هم در این میان مؤلفه اساسی به حساب می‌آیند.