خودی و غیرخودی درست کردند
ستاره صبح، فائزه صدر: نتایج قطعی انتخابات خبرگان و مجلس منتشر شد. میزان مشارکت در کل کشور 41 درصد اعلام‌شده که کمترین آمار مشارکت بعد از انقلاب است. بسیاری از فعالین سیاسی کاهش مشارکت را ناشی از عدم‌تأیید صلاحیت و حذف چهره‌های شناخته‌شده و مشکلات اقتصادی می‌دانند. به تعریفی، بسیاری از مردم در میان نامزدها، فرد مطلوب و مدنظر خود را پیدا نمی‌کنند و ازاین‌رو رأی نمی‌دهند یا رأی باطله به صندوق می‌ریزند. ستاره صبح به این مناسبت گفت‌وگویی با مسعود پزشکیان، منتخب مردم تبریز انجام داده است. وی ازجمله نمایندگان منتقد است که حضورش در عرصه انتخابات برافزایش میزان مشارکت در تبریز تأثیر گذاشت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: