کاشت ناخن و مژه برای پزشکان و تمامی پرسنل بیمارستانی ممنوع است
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفت که کاشت ناخن و مژه برای پزشکان، پرستاران و تمامی پرسنل بیمارستانی ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.