دیدار جلیلی با مخبر
سعید جلیلی به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با سرپرست ریاست جمهوری در دفتر مخبر حضور یافت.