جدایی بیرانوند از پرسپولیس قطعی است
قطعاً جدایی بیرانوند از پرسپولیس بیشتر از اینکه به ضرر سرخ‌پوشان باشد خود او از این جدایی متضرر خواهد شد.