درصد رای پزشکیان و جلیلی به تفکیک استان‌ها + عکس
درصد آرا پزشکیان و جلیلی به تفکیک استان‌ها در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری 1403 در این اطلاع‌نگاشت منتشر شد.