جایگاه نظارت در اقتصاد
وجود لایه‌ها، گذرگاه‌ها و چاکراه های متنوع در اقتصاد از یک سو و جذابیت دستیابی آسان و بدون دردسر به منابع اقتصادی کلان و یک شبه ره صد ساله یا هزار ساله را طی کردن، مقوله اقتصاد را به یکی از چالشی‌ترین و پربحث‌ترین مقولات در عصر حاضر تبدیل کرده است.