اقتصاد تابع سیاست خارجی است/ ایرانیان از کاهش اعتبار بین المللی نگرانی هستند
محبعلی گفت: ایرانیان می خواهند منزلت بین المللی کشور حفظ شود. آیا شان ایرانی است سوار هواپیماهایی شود که متوسط عمرشان بیش از 40 سال است؟! مردم ما اگر شانس بیاورند و امکان خرید خودرو داشته باشند، سوار خودرو هایی می شوند که در صنعت، لاشه خودرو و اتومبیلی مرده محسوب می شوند!