مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اجتماع بزرگ حامیانش در ورزشگاه حیدرنیا شرکت کرد.