یارانه ۱ میلیون و ۳۸۰ هزارتومانی به چه کسانی پرداخت می شود؟
افزایش ۱۵ درصدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می‌تواند به این معنا باشد که یک خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱ میلیون و ۳۸۰ هزارتومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد.