برنامه انتخاباتی جبهه اصلاحات
گروه سیاسی: جبهه اصلاحات پس از بحث و تبادل‌نظر و دعوت حضوری از عباس آخوندی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان با رأی دو سوم اعضای حقیقی و حقوقی این سه نفر را به‌عنوان کاندیدای خود برای ریاست جمهوری نهم برگزید و اعلام کرد کاندیدای نیابتی هم نخواهد داشت.