بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان/ جنتی:کسی جرات توصیه ندارد
دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به شورا فشار نمی‌آورند که چه کسی را تأیید و عدم تایید کنید؟ گفت: اصلاً چنین چیزهایی نیست و جرات نمی‌کنند و می‌دانند که این حرف‌ها در گوش ما نمی‌رود. از ابتدا تاکنون یک خط مستقیم را انتخاب کرده‌ایم.