پیشنهاد وسوسه انگیز برای اورونوف
بازیکن ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس با یک پیشنهاد وسوسه برانگیز از عربستان مواجه شده است.