مزیت تعطیلی شنبه‌ها نسبت به پنج‌شنبه چیست؟
سرانجام یک خواسته پرطرفدار اما پرچالشِ سالهای اخیر در مجلس به تصویب رسید؛ مجلسی‌ها امروز در حالی که تنها 2 هفته به پایان این دوره از پارلمان باقی مانده، به اصلاح قانونی رای دادند که یکی از مهمترین موانع بر سر تجارت ایران با جهان را از بین می‌برد.