اگر زورآمریکا به اسرائیل برسد، نتانیاهو کوتاه می‌آید
سفیر پیشین ایران در روسیه گفت: اگر زور آمریکا به اسرائیل برسد، نتانیاهو کوتاه می آید و کشتار خاتمه پیدا می کند در غیر این صورت هژمونی آمریکا زیر سوال خواهد رفت و حمایت از اسرائیل هزینه سنگین خود را به آمریکا تحمیل خواهد کرد.