مهدی طارمی اسطوره پورتو به روایت آمار
گلزنی مهدی طارمی مقابل بوایشتا، پرده آخر دوران درخشان حضور او ‏در پورتو بود: ۱۸۰ بازی برای اژدهایان، ۹۰ گل زده و ۴۲ پاس گل.