موافقت دولت با کاهش ساعت کاری کارمندان به ۴۰ ساعت در هفته
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته خبر داد.