دلایل مشارکت 8 درصدی
سردار حسین علایی، تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: اگر مردم احساس کنند هرکسی که انتخاب شود تأثیری در تصمیم‌گیری‌های مجلس ندارد، انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارند.