جوابیه بانک مرکزی به ستاره صبح
روزنامه ستاره صبح در شماره 2262 ( 17 اردیبهشت 1403) در تیتر نخست خود با عنوان «خسارت چاپ پول» از قول عبد الناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشت: « از ابتدای چاپ پول در ایران تا سال 1400 کل پول چاپ‌شده در کشور 519 هزار میلیارد تومان بوده است، اما در دو سال و نیم گذشته 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ‌شده است.» بانک مرکزی به این گزارش واکنش نشان داد و جوابیه‌ای را برای روزنامه ارسال کرد که مطابق ماده 23 قانون مطبوعات عیناً به چاپ می‌رسد.