پس‌لرزه رفتارهای دوگانه و سخنان نسنجیده
سیاست جزو مقولات پیچیده (complex) است. به همین دلیل سیاستمدار باید علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی پس‌لرزه، بازتاب و بازخورد سخنان خود را قبل از بیان بررسی و ارزیابی کند.