جزئیات تولید بنزین از متانولِ پتروشیمی‌ها
مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: برنامه داریم که پتروشیمی‌ها به‌جای صادرات، از متانول تولیدی با فرایند MTG بنزین تولید کنند.