تصاویر شهدای حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه
در پی حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری ایران در دمشق ۷ تن از پاسداران ایران به شهدات رسیدند.