رضا داودنژاد درگذشت
رضا داودنژاد ساعتی قبل دار فانی را وداع گفت.