آخرین اخبار از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه
رژیم صهیونیستی ساختمان کنسولی سفارت ایران در جنوب غربی دمشق را مورد حمله هوایی قرار داد.