نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد کاهش یافت
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید و هدف‌گذاری برای سال جاری نیز در محدوده ۲۳ درصد با حد مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده است.