جزئیات جدید از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان
روزنامه نیویورک تایمز جزئیات جدیدی از مذاکرات تازه ایران و آمریکا منتشر کرد. این مذاکرات، غیرمستقیم و محرمانه در ژانویه (دی ) ماه گذشته در عمان برگزار شد.