تاثیرات هوش مصنوعی در حوزه خبر و رسانه
یک کارشناس حوزه رسانه و هوش مصنوعی می‌گوید که ارتقای روزنامه‌نگاری به واسطه هوش مصنوعی به هیچ وجه یک نتیجه قطعی نیست و باید تصمیم گرفته شود که آیا می توان از هوش مصنوعی برای هدف موردنظر استفاده کرد.