گروه اجتماعی: انتشار ویدئویی از برخورد نامناسب یک مأمور انتظامی که با زدن کتک و فحاشی یک دختر را به داخل ماشین نیروی انتظامی می‌اندازد، واکنش‌هایی در پی داشت. هرچند پلیس در اقدام مناسبی اعلام کرد که مأمور خاطی بازداشت و در اختیار بازرسی قرارگرفته و معلق از خدمت است. اما افکار عمومی نگران برخورد مأموران با بانوان هستند این است که اگر مأموران در خیابان و روز روشن جلوی چشم همگان دختری را کتک می‌زنند در داخل بازداشتگاه‌ها و ... چه کارهای دور از شئون انجام می‌دهند؟ قوه قضاییه باید پیگیر این مسئله باشد. در این ارتباط مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس می‌گوید: «جامعه ایران با آسیب‌های زیادی مواجه است مانند وضعیت عاطفی و سرمایه اجتماعی پایین، جامعه به جای شکوفایی به دنبال بقا است.» بر اساس بررسی‌های اینگلهارت ، جامعه شناس و فیلسوف، ایران جزو کشورهایی است که در وضعیت بقا قرار دارد، یعنی هرکس می‌خواهد خودش را حفظ کند تا این‌که بخواهد ابراز کند و شکوفا شود. در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از خبر آنلاین می خوانید.