ستاره صبح، فائزه صدر: قانون اقدام راهبردی برای صیانت از حقوق ملت ایران در 18 آذر 1399 تصویب شد. مجلس با این قانون اعلام کرد که اگر تحریم ها تا سه ماه دیگر برداشته نشود، ایران همکاری خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی قطع می کند و از ورود بازرسان آژانس به کشور جلوگیری خواهد شد. این قانون تعیین می کرد که ایران در چه صورتی باید از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای خارج شود. از آن تاریخ بیش از 3 سال می گذرد، بازرسان آژانس آمده اند و رفته اند. حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان با اشاره به بی توجهی اسرائیل به قطعنامه های سازمان ملل و رفتار نماینده اسرائیل درمجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواهان اخراج بازرسان آژانس از ایران شد و این اقدام را حق مسلم کشور دانست. اگر چه عدم توجه اسرائیل به قطعنامه های سازمان ملل، انکار ناپذیر است، اما سوال این است که چرا ایران باید تاوان این رفتار اسرائیل را پس بدهد؟! ستاره صبح در گفت و گو با نعمت ایزدی، سفیر پیشین ایران در روسیه به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید: