یک امام جمعه، رئیس آموزش‌وپروش قوچان شد!
اندکی پس از صدور بخشنامه ممنوعیت انتصابات جدید، یک امام جمعه، رئیس آموزش‌وپروش قوچان شد.