نقش اقوام را در انتخابات کم‌رنگ نکنیم!
این روزها وقتی آمار رای دهندگان شهرهای کشور را بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم شهرهایی که ساکنان آن ترک‌ها، کردها، لرها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و دیگر اقوام هستند، رای بیشتری به پزشکیان داده‌اند.