استقبال بورس از رییس جمهور پزشکیان
امروز (شنبه) شاخص کل بورس تهران در واکنش به نتیجه چهاردهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری ۴۱ هزار واحد رشد کرد.