تعطیلی پنجشنبه هم لغو شد
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: بعد از عدم تایید تعطیلی شنبه از سوی شورای نگهبان، تعطیلی پنجشنبه ها هم منتفی شد.