پیروزی پزشکیان اوضاع اقتصادی و روابط بین الملل را بهبود می بخشد/ اگر آرا خاکستری به میدان بیایند، پزشکیان رییس جمهور می‌شود
یک استاد دانشگاه گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم باتجربه، کاربلد و توانمند نبود. آدم‌هایی پراکنده و بی تجربه از دانشگاه امام صادق یا از دولت‌های نهم و دهم در دولت سیزدهم به کار گرفته شده بودند که نتیجه سه سال حضورشان در سیستم اجرایی کشور منفی بود.