حمایت اصحاب رسانه از پزشکیان
روز گذشته مدیران مسئول روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، سردبیران و فعالان رسانه‌ای در ستاد پزشکیان حضور به هم رساندند و پس از شنیدن دیدگاه‌های وی درباره آنچه قصد دارد به انجام برساند، با او بیعت و از کاندیداتوری‌اش حمایت کردند.