گروه فرهنگ و هنر: جهانتاب ترابی درسال ۱۳۳۷ وارد دانشگاه تهران شد و تحصیلش را در فارماکولوژی به پایان رساند. مدتی باشرکت دارویی هوخست آلمان همکاری داشت .سرانجام به طور مستقل در داروخانه مشغول به کار شد. هنر و ادبیات و سینما از همان سالها مورد علاقه وی بوده است و افزون بر دارو برای معالجه جسم انسان در اندیشه داروی جان و روان انسان نیز بوده است به همین جهت تصمیم گرفت با نوشتن رمان این دغدغه انسانی خود را نیز جامه عمل بپوشاند. رمانهای دوم و سوم او هم به مرور درحال حاضرشدن است. به همین مناسبت دکتر نازنین فرزاد با خانم ترابی گفت‌وگویی انجام داده که در پی می‌خوانید: