زمان پرداخت مطالبات گندمکاران بالاخره مشخص شد / عذرخواهی بابت تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان
معاون وزارت جهاد کشاورزی وعده داد که مطالبات گندمکاران از شنبه 19 خرداد پرداخت می‌شود.