میزان خرید تضمینی گندم در استان زنجان مشخص شد
ولی الله زمانی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: انتظار می‌رود با وجود بارش‌های اخیر، تولید گندم در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد و بتوانیم به عدد ۳۶۰ هزار تن در خرید تضمینی گندم دست یابیم.