قهرمان پارادوومیدانی درگذشت
رشید مسجدی قهرمان جهان و بازی های پاراآسیایی هانگژو چین در رشته پارادو و میدانی درگذشت.