حضور ۲ هزار تاجر در نمایشگاه اکسپوی تهران
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از حضور مقامات عالی ۲۴ کشور در سطوح مختلف و ۲هزار تاجر منتخب و برگزیده در نمایشگاه اکسپوی تهران خبر داد.