اطلاعیه باشگاه پرسپولیس درباره تمدید قرارداد بازیکنان
باشگاه پرسپولیس تمدید قرارداد با بازیکنان برگزیده و در آستانه پایان مدت همکاری را در دستور کار دارد.