سوخت‌گیری فقط با کارت شخصی
وزیر نفت تاکید کرد که در سال جدید عملیات سوخت‌گیری فقط با کارت سوخت شخصی انجام می‌شود.